foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zobacz pogodę

Pogoda Ceków z serwisu

Mapa dojazdu

Licznik odwiedzin

067879
Dzisiaj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Ogółem
33
44
174
67879

Twoje IP: 3.214.184.196
2019-10-14 23:55

Wychowanie w naszej szkole oparte jest na działaniach zmierzających do wszechstronnego rozwoju dziecka. Uwzględniamy w naszej pracy potrzeby, zainteresowania, ale też możliwości dzieci i ich rodziców. Poprzez odpowiednie działania staramy się, aby uczniowie stali się kreatywnymi, mądrymi, życzliwymi ludźmi, którzy w dorosłym życiu nie będą mieli problemów z nawiązywaniem kontaktów, wykorzystywaniem własnych umiejętności i podejmowaniem narzuconych przez życie zadań.

Raz w roku organizujemy biwak gier i piosenek ekologicznych, oraz międzygminną olimpiadę matematyczno-sportową. Uczniowie regularnie wykonują badania meteorologiczne a następnie wyniki przesyłane są do Waszyngtonu (w ramach programu GLOBE).

Baza dydaktyczna szkoły jest systematycznie wzbogacana. Szkoła posiada internetowe centrum informacji multimedialnej i nowoczesną pracownię komputerową (ze środków europejskiego funduszu społecznego). Uczniowie regularnie zdobywają wysokie miejsca w konkursie ruchu drogowego. Posiadamy certyfikat "Szkoła z klasą".

Cele i zadania szkoły

 1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.,
 2. stwarza warunki do wyrównywania braków z przedmiotów w ramach zajęć dydaktyczno - wyrównawczych,
 3. umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia,
 4. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające zrealizowaniu celów i zasad przyjętych w programie wychowawczym we współpracy z domem rodzinnym, parafią i organizacjami młodzieżowymi stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,

Absolwent naszej szkoły: 

 • jest tolerancyjny - rozumie, że róznice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym
 • doskonale funkcjonuje w swoim otoczeniu
 • jest aktywny - lubi ruch i chętnie uprawia sport w różnych jego odmianach
 • jest rozważny - zna zagrożenia występujące w jego środowisku
 • jest ciekawy świata - chętnie gromadzi wiadomości, korzystając z różnych źródeł
 • jest prawy - rozróżnia złe i dobre uczynki
 • jest otwarty - wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła
 • jest krytyczny - potrafi selekcjonować i porządkować zdobyte informacje
 • jest odpowiedzialny - stara się przewidywać skutki swoich działań
 • jest wykształcony - kontynuuje naukę również w renomowanych gimnazjach kaliskich

W naszej szkole uczą wysoko wykwalifikowani, kreatywni nauczyciele. Dzięki twórczemu i odpowiedzialnemu podejściu nawiązują dobre kontakty z dziećmi, pozyskują ich zaufanie i sympatię.

Wszystkim uczniom zapewnieniamy odpowiednią bazę lokalową i dydaktyczną. Kształtujemy u wychowanków poczucie odpowiedzialności, patriotyzmu oraz postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości innych kultur.

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa w Morawinie Rights Reserved.