foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zobacz pogodę

Pogoda Ceków z serwisu

Mapa dojazdu

Licznik odwiedzin

067871
Dzisiaj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Ogółem
25
36
166
67871

Twoje IP: 3.214.184.196
2019-10-14 23:22

 

Innowacja metodyczna

w Szkole Podstawowej w Morawinie

 

1. Tytuł : „ Moje zdrowie w moich rękach ”

2. Autor innowacji : Pani Dyrektor mgr Bożena Lazarek, Anna Witczak.

3. Określenie rodzaju innowacji :

Innowacja, ze względu na zawartość treściową, jest innowacją metodyczną.

 4. Zakres innowacji :

Innowacja obejmuje godziny do dyspozycji wychowawcy klasowego, oraz spotkania z rodzicami. Innowacją zostaną objęci uczniowie klasy I- VI oraz ich rodzice. Przewidywany czas realizacji innowacji to rok szkolny 2014/2015 – od 01. 03. 2015 r. do 30. 06. 2015 r.

 5. Motywacja wprowadzenia innowacji i oczekiwania z nią związane:

      a) Wprowadzenie innowacji dokonano w wyniku obserwacji oraz rozmów z rodzicami ,

      które wskazują na złe nawyki żywieniowe wśród niektórych uczniów. Nauczyciele

      i rodzice dostrzegli problem zbyt małej chęci spożywania owoców, a zwłaszcza warzyw

      w porównaniu z ilością zjadanych słodyczy.

Chcemy zmienić złe przyzwyczajenia żywieniowe dzieci. W tym celu będziemy sięgać

np.: do tradycyjnych potraw, które oferują nasze babcie. Będziemy również wypiekać chleb

 i wyrabiać masło zarówno w sposób tradycyjny - jak i obecny. Uzyskanie zamierzonego

celu, będzie efektowne tylko z dużym zaangażowaniu rodziców i wszystkich pracowników.

Oczekujemy, że wspólnie podjęte działania wzbogacą wiedzę dzieci na temat zdrowego

odżywiania się , jak również dostarczą dzieciom argumentów, które świadczą o korzyściach

płynących z dbania o własne zdrowie. Proponowana innowacja jest odpowiedzią na        

poszukiwanie sposobów zainteresowania dzieci zdrowym odżywianiem.

Nowatorski charakter innowacji polega na zastosowaniu nowych metod i technik ucznia się

do procedur osiągania celów, a także wiązania teorii z praktyką.

     b) Cele ogólny:

Kształtowanie umiejętności korzystania ze zdrowych nawyków żywieniowych wśród uczniów i rodziców.

     c) Przewiduję się efekty wdrożenia innowacji :

 uczeń wymieni zasady zdrowego odżywiania

 uczeń poda etapy powstawania chleba i masła

 uczeń opracuje przepisy ze zdrową żywność

 uczeń nazwie narzędzia do wyrobu chleba i masła dawne i obecne

     Kryteria sukcesu:

 uczeń wymienia zasady zdrowego odżywiania

 uczeń nazywa sposoby pieczenia chleba i wykonania masła

 uczeń stworzył warzywny ogródek szkolny i klasowy z różnymi ziołami

 rodzice wspólnie z dziećmi wykonają sałatkę klasową

 

6. ZAŁOŻENIA INNOWACJI - Harmonogram działań

Hasło miesiąca

Zadanie/

tematyka zajęć

Forma zajęć

Godzina wychowawcza kl. I -VI

Spotkania z rodzicami uczniów kl. I- VI

Marzec 2015r.

 

Wiem co

jem

 

Nasz sposób odżywiania się.

 

 

 

 

Spotkanie ze specjalistą nt: „Jak zdrowo się odżywiać?”

 

 

Warsztaty- „Jak zdrowo się odżywiać?”

„ Czy wiesz co jesz?”

Ćwiczenie umiejętności zdrowego odżywiania.

1 godz.

 

„ Przy wiosennym wspólnym stole”

Wykonanie wspólnie z rodzicami kanapek.

 

 

 

„ Wartości odżywcze warzyw i owoców”

Poznanie wartości odżywczych warzyw i owoców

 

 

 

1 godz.

 

„ Zdrowa kuchnia mojej babci”

Konkurs.

Dzieci spisują przepis na „zdrową potrawę”

 

 

„ Od ziarenka do bochenka”

 

 

 

Ćwiczenie umiejętności etapów powstawania chleba.

 

1 godz.

 

„ Od śmietanki do masełka”

 

Ćwiczenie umiejętności powstawania masła

 

1 godz.

 

Wycieczka edukacyjna . Pieczenie chleba. Wykonanie masła.

 

 

„ Od babuni do mamuni”

 

Zapoznanie się ze sposobami wypieku chleba i wyrobu masła dawniej i dziś .

 

1 godz.

 

Galeria przedmiotów do robienia chleba i masła.

 

Galeria prac

 

 

 

Kwiecień 2015r

Mały ogrodnik

 

 

 

„ Znaczenie ziół dla zdrowia”

 

- Zakładanie ogródków klasowych.

 

Ćwiczenie umiejętności rozpoznawania ziół i ich przeznaczenia.

 

 

1 godz.

 

Wspólne tworzenie z rodzicami ogródków szkolnych.

 

„ Zielono-ziołowa klasa”

 

Konkurs na najładniej prowadzony ogródek klasowy.

 

 

 

 

Maj 2015r.

 

Żyjemy zdrowo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czerwiec 2015 r.

 

 

”W naszej rodzinie promujemy zdrowy styl życia „

 

Ćwiczenie umiejętności właściwego sposobu odżywiania się „

 

 

 

1 godz.

 

Warsztaty

psychoedu -

kakcyjne

”W naszej rodzinie promujemy zdrowy styl życia „

Festyn rodzinny- „Dzień mamy

i taty „

 

 

 

 

 

Kazda klasa przygotowuje wraz z rodzicami sałatkę. Wspolna degustacja.

 

 

Ewaluacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 godz.

 

 

 

Nasze osiągnięcia.

Prezentacja multimedialna wyników badań .

 

1 godz.

 

 

 

1 godz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Metody pracy.

 Zajęcia prowadzone będą innowacyjnymi metodami, zwłaszcza metodami i technikami uczenia się.

 Na I etapie edukacyjnym będziemy pracować następującymi metodami:

       zajęcia dramowe, które pomogą dzieciom wyrazić swoje myśli, uczucia, przeżycia i które kształtują ekspresję słowną,

       ruchową i mimiczną. Uczą  również nawiązywania kontaktów i właściwych relacji pomiędzy dziećmi.

  • zabawy muzyczne- będą rozwijać inwencję twórczą dzieci, ale przede wszystkim posłużą jako jedna z metod wprowadzania do tematu lekcji jak i również utrwalania i usystematyzowania zdobytej wiedzy , np. podczas zajęć lekcyjnych na temat: „ Wartości odżywcze warzyw i owoców”, „ Czy wiesz co jesz?” Dzieci np.:nauczą się rymowanki muzycznej dotyczącej właściwego sposobu odżywiania się, ułożą rymowanki o wartościach poszczególnych warzyw bądź owoców. Metoda ta, pozwoli dzieciom w szybki a zarazem przyjemny sposób utrwalić i zapamiętać przekazane treści.

  • Prace plastyczno – techniczne z wykorzystaniem różnych technik i różnorodnych materiałów, pozwolą przygotować dzieciom np. przepis na „Zdrową potrawę”, w której jednym z elementów oceny konkursowej będzie zaprojektowanie strony pod względem plastyczno-technicznym, na której znajdzie się umieszczony przez ucznia przepis. Ponadto metoda ta pozwoli dzieciom na „ zdrową rywalizację „ i możliwość odniesienia sukcesu w konkursie.

  • samodzielnych doświadczeń opierać się będzie na własnej inicjatywie dziecka, zarówno podczas zabaw jak i zajęć, w czasie których dziecko będzie samo doświadczało efektów podejmowanych decyzji, np. podczas zajęć na temat: „ Czy wiesz co jesz”, „ Wartości odżywcze warzyw i owoców”.

  • zadań stawianych dziecku przez nauczyciela, które ono rozwiązuje samodzielnie według własnego pomysłu. Metoda ta, będzie wykorzystywana prawie podczas wszystkich zajęć, ponieważ będzie dawała dziecku poczucie sprawstwa i „ swobody „ w podejmowaniu niektórych decyzji, a tym samym podniesie zwłaszcza u dzieci o niskiej samoocenie poczucie własnej wartości.

  • odtwarzania – będzie stosowana podczas nauki wierszy i piosenek. Częste jej stosowanie pozwoli utrwalić wiedzę, która będzie przekazywana.

  • słowne –pozwolą na rozwijanie procesów poznawczych i poszerzenie zasobu wiadomości dziecka poprzez rozmowy, opowiadania, zagadki , które będą nieodłącznym elementem każdych zajęć lekcyjnych.

  • relaksacja, która poprzez słuchanie muzyki relaksacyjnej, zabawy plastyczne o charakterze rozluźniającym, relaksacja wg E. Jacobsona opierająca sie na wykonywaniu określonych ruchów np.: rękami, nogami itd. będzie świetnym elementem przerw śródlekcyjnych jak również samych zajęć lekcyjnych.

 Na II etapie edukacyjnym osiągać będziemy cele następującymi metodami i technikami :

 Portfolio, czyli teczka, która jest jedną z praktycznych metod nauczania. Uczniowie będą zbierać materiały na temat – wartości odżywczych warzyw i owoców i gromadzić je w teczce.
Metoda ta, opiera się na wprowadzaniu poszczególnych etapów:
- wstępny –
podczas, którego uczniowie zostaną zapoznani z zasadami tworzenia portfolio, (określenie czasu pracy i rodzaju gromadzonych materiałów, ustalenie kryteriów oceniania).
- zasadniczy – poszukiwanie, podczas którego gromadzone i porządkowane są materiały oraz tworzona jest teczka. Każdy uczeń pracuje na tym etapie samodzielnie, ale może konsultować swoje pomysły z nauczycielem;
- końcowy – podczas, którego następuje prezentacja efektów pracy uczniów i ich ocena.
Tworząc teczkę tematyczną, uczniowie będą korzystać z zasobów dostępnych bibliotek, Internetu, artykułów w czasopismach oraz z innych materiałów zaproponowanych przez uczniów i nauczyciela.
Uczniowie będą pracować technikami manualno – plastycznymi. Mogą także opracowywać materiały komputerowo.


Większość godzin wychowawczych rozpocznie sie od przygotowania dla dzieci "biletu wstępu" ,którego uczniowie muszą wypełnić , by móc uczestniczyć w zajęciach. Metoda ta polega na umieszczeniu na „ bilecie wstępu” tematu lekcji oraz trzech pytań, które uczeń musi uzupełnić przed przystąpieniem do zajęć :

 - I pytanie :Co już wiesz na ten temat ? (uczeń wpisuje wiedzę dotychczasową, którą zna )

 -II pytanie: Czego się dowiedziałeś z różnych źródeł ? ( nauczyciel wskazuje źródła z których uczeń zdobędzie nowe informacje)

 - III pytanie: Czego bym chciał się dowiedzieć na lekcji ? Nad czym chciałbym wspólnie popracować z kolegami ? ( uczeń wypełniając wcześniejsze pytania będzie miał świadomość co chciałby się jeszcze dowiedzieć lub jaki zakres wiedzy przeanalizować, czy uzupełnić ).

 Metoda ta, będzie wykorzystana min. na zajęciach lekcyjnych : „ Czy wiesz, co jesz?”, „ Wartości odżywcze warzyw i owoców”, „ Od ziarenka do bochenka”, „ Od śmietanki do masełka”.

Będziemy pracować również metodami pomagającymi rozwiązać problem - takimi jak :

Metaplan  - polega na plastycznym zapisie dyskusji prowadzonej w grupach, dyskutujących na określony temat i tworzących jednocześnie plakat – graficzny skrócony zapis „narady”. Celem metody jest spokojne rozważenie problemu i skupienie się przede wszystkim na poszukiwaniu wspólnego rozwiązania. Metoda ta skłania do myślenia, sprzyja rozwojowi umiejętności analizy, oceniania faktów i sądów czy propozycji rozwiązań. Prowadzący przedstawia klasie problem, który będzie tematem dyskusji. Dzieli klasę na grupy 5-6 os., każdej grupie przydziela wcześniej przygotowany schemat na arkuszu dużego papieru i podaje propozycje rozwiązań. Metodą tą będą pracować uczniowie np.: na zajęciach: „ Czy wiesz co jesz?”.

Mówiące kartki – to metoda , która zostanie zastosowana podczas zajęć na temat: „ Znaczenie ziół dla zdrowia”. Każdy uczeń otrzyma kartkę A6, na której zapisuje pytanie do tematu zajęć lub odpowiedzi. Następnie nauczyciel zbiera kartki i odczytuje odpowiedzi, które następnie prowadzący rozwija lub dopowiada istotne treści.

Wędrujące plakaty – dzielimy klasę na zespoły 5-6 os. Każdy zespół otrzymuje arkusz papieru z pytaniem. Zapisuje odpowiedź i plakat przekazuje do uzupełnienia następnej grupie. Rund tyle będzie ile grup. Po zakończonej pracy przedstawiciel każdej grupy odczytuje powstały zapis. Plakaty zawieszamy w widocznym miejscu, by wspólnie dokonać analizy i postawić wnioski.

Cztery kąty – uczniowie stoją pośrodku sali. Prowadzący zadaje pytanie i ukazuje cztery możliwości odpowiedzi. Wybór polega na udaniu się do odpowiedniego kąta, np.Czy wiesz dlaczego powinniśmy jeść warzywa i owoce? Są zdrowe, smakują mi, posiadają dużo witamin, dają dużo energii.

Następnie powstałe grupy pracują nad uzasadnieniem swego wyboru. Przedstawiciel grupy referuje uzasadnienie na forum klasy. Uczniowie mają okazję wysłuchania różnych stanowisk a także weryfikacji swojego poglądu.

Drama –tą metodą posłużymy się na wielu zajęciach, ponieważ pozwala ona, by uczeń mógł się wczuć w rolę , móc utożsamić się z daną postacią lub sytuacją, a także utrwalić daną wiedzę. Jej zastosowanie na zajęciach: „ Od ziarenka do bochenka” oraz „ od śmietanki do masełka” pozwoli ukazać wszystkie etapy prowadzące do uzyskania tych produktów poprzez praktyczne działania i „dobrą” zabawę.

Zadanie na dobry początek- jest metodą, która pozwala na utrwalenie wiadomości z poprzedniej lekcji, sprawdzenie pracy domowej, rozwiązanie krzyżówki. Będzie dobrym wprowadzeniem do zajęć na temat : „ Czy wiesz co jesz?” zarówno w klasach młodszych I-III jak i starszych IV-VI.

Technika 635- pozwala uczniom na twórcze i kreatywne myślenie, zmusza do aktywności umysłowej poprzez konieczność szybkiego zgłaszania rozwiązań -dlatego jej zastosowanie podczas zajęć lekcyjnych nt.: „ Od babuni do mamuni” pozwoli na zaangażowanie twórczo całej grupy w zajęciach i dostarczenie ciekawych rozwiązań na dany temat.

Liczby podane w nazwie mają odpowiednie znaczenie:

· liczba pierwsza – 6 – oznacza liczbę osób lub grup

· liczba środkowa – 3- oznacza liczbę rozwiązań (pomysłów)

  liczba końcowa – 5 – oznacza liczbę tzw. rund.

 

 Rybi szkielet – na tablicy lub planszy przygotowujemy model rybiego szkieletu, w głowie zapisujemy problem. Następnie uczniowie ustalają przyczyny, wpisują je w „duże ości”.

 Ile powstanie „dużych ości” na tyle grup dzieli się klasę. Każda grupa otrzymuje jedną

 „dużą ość” i ustala przyczyny szczegółowe i wpisuje je w „małe ości”

 Z zebranej listy przyczyn na rybim szkielecie uczniowie wybierają te, które są ich zdaniem najistotniejsze. Wyciągają wnioski.

 Rybi szkielet będzie również stosowany do ewaluacji zajęć.

 

8. Formy pracy : praca w parach, indywidualna i grupowa.

 

9. Sposób prowadzenia ewaluacji działań innowacyjnych :

Na początku zajęć będzie przeprowadzone badanie „Mój sposób odżywiania się ” / arkusz wywiadu w kl. I-III i ankieta wśród uczniów kl. IV-VI. Po realizacji innowacji,

tym samym narzędziem badawczym, zostanie powtórzone badanie. Na podstawie wyników stwierdzimy efektywność oddziaływania zajęć.

Każde zajęcia będą kończyły się monitorowaniem efektywności wprowadzenia kolejnych umiejętności.

Do monitoringu zostaną wykorzystane techniki zdań niedokończonych ;

  • dzisiaj na zajęciach poznałem……..,

  • nauczyłem się ……..,

  • nie potrafię jeszcze…….

  Wśród rodziców zostanie przeprowadzone badanie ankietowe, którego celem będzie stwierdzenie stopnia satysfakcji

rodziców z wprowadzonej innowacji.

Wyniki badań zostaną umieszczone na gazetce szkoły.

 

 

 

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa w Morawinie Rights Reserved.